Privacy

Home

Energie Waterland verwerkt persoonsgegevens en bedrijfsgegevens voor zover dat nodig is voor een verantwoorde uitoefening van de bedrijfsdoelstellingen van Energie Waterland, overeenkomstig de geldende wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens. Deze uitoefening bestaat uit:

~ het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van het energielabel;
~ het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de financiële administratie;
~ het behandelen van geschillen.

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren na beëindiging van het uitbrengen van het Energielabel, tenzij bepaalde persoonsgegevens volgens een in de wet opgenomen termijn langer bewaard moeten worden.

Inzage-en correctierecht
U heeft de mogelijkheid tot inzage en eventueel correctie van uw persoonsgegevens. Hiertoe kunt u schriftelijk contact opnemen met de privacycoördinator van Energie Waterland, Edam.

 

 

Particulier

Zakelijk

Veelgestelde Vragen

Contacts

Links

Disclaimer

- Sitemap -

- Algemene Voorwaarden -

- Privacy -

© dHZ'07